Řešení pro firemní Intranet

Intranet software pro Vaši firmu

Aplikace funguje v internetovém prohlížeči, není třeba nic instalovat. Díky aplikaci bude předávání informací mezi zaměstnanci, případně i dalšími externími spolupracovníky hračka. Pomocí aplikace je možné řešit běžné provozní záležitosti přehledněji a hospodárněji. Systém usnadňuje proces schvalování dovolených, cestovních příkazů, kontrolu docházky a výkazů práce, zadávání úkolů zaměstnancům, předávání důležitých informací, termínů a dokumentů, ukládání kontaktů, evidenci listinné pošty, knihy jízd, rezervaci objektů, evidenci majetku, zpracování přijatých faktur, realizaci testů, práci s datovými schránkami, elektronickou evidenci tržeb či zpracování firemních anket.

Velkým přínosem bude nejen pro pracovní týmy, které se nenacházejí na jednom pracovišti, ale usnadňuje také například zaměstnancům i zaměstnavatelům práci z domova (předávání informací, kontrola odvedené práce).

Systém je provozován v cloudu s vysokou dostupností a zabezpečením, pro provoz intranetového systému nepotřebujete žádný server, licence na databáze či jiný software.

Moduly

 • Ankety

 • Cestovní příkazy

 • CRM

 • Datové zprávy

 • Denní výkazy

 • Docházka

 • Dokumenty

 • Dovolené

 • EET

 • Evidence majetku

 • Evidence řidičů

 • Evidence vozidel

 • Evidence zákazníků

 • Fotogalerie

 • Kalendáře

 • Kniha jízd

 • Listinná pošta

 • Nástěnky

 • Novinky

 • Plánování směn

 • Přijaté faktury

 • Schvalování

 • Výkazy práce

 • Žádosti

Výhody řešení

 • Nepořizujete žádný server

 • Nulové náklady na připojení serveru

 • Neplatíte programátora

 • Snížení výdajů na provozní náklady

Co Vám nabízím

 • nastavení a vysvětlení funkcionalitu jednotlivých modulů

 • zaškolení zaměstnanců pro běžné využívání aplikace

Zaregistrujte se a vyzkoušejte si systém

Potřebujete více informací. Volejte +420 602 179 310