Řešení pro firemní Intranet

Intranet software pro Vaši firmu

Aplikace funguje v internetovém prohlížeči, není třeba nic instalovat. Díky aplikaci bude předávání informací mezi zaměstnanci, případně i dalšími externími spolupracovníky hračka. Pomocí aplikace je možné řešit běžné provozní záležitosti přehledněji a hospodárněji. Systém usnadňuje proces schvalování dovolených, cestovních příkazů, kontrolu docházky a výkazů práce, zadávání úkolů zaměstnancům, předávání důležitých informací, termínů a dokumentů, ukládání kontaktů, evidenci listinné pošty, knihy jízd, rezervaci objektů, evidenci majetku, zpracování přijatých faktur, realizaci testů, práci s datovými schránkami, elektronickou evidenci tržeb či zpracování firemních anket.

Velkým přínosem bude nejen pro pracovní týmy, které se nenacházejí na jednom pracovišti, ale usnadňuje také například zaměstnancům i zaměstnavatelům práci z domova (předávání informací, kontrola odvedené práce).

Systém je provozován v cloudu s vysokou dostupností a zabezpečením, pro provoz intranetového systému nepotřebujete žádný server, licence na databáze či jiný software.

Moduly

 • Ankety
 • Cestovní příkazy
 • CRM
 • Datové zprávy
 • Denní výkazy
 • Docházka
 • Dokumenty
 • Dovolené
 • EET
 • Evidence majetku
 • Evidence řidičů
 • Evidence vozidel
 • Evidence zákazníků
 • Fotogalerie
 • Kalendáře
 • Kniha jízd
 • Listinná pošta
 • Nástěnky
 • Novinky
 • Plánování směn
 • Přijaté faktury
 • Schvalování
 • Výkazy práce
 • Žádosti

Výhody řešení

 • Nepořizujete žádný server
 • Nulové náklady na připojení serveru
 • Neplatíte programátora
 • Snížení výdajů na provozní náklady

Co Vám nabízím

 • nastavení a vysvětlení funkcionalitu jednotlivých modulů
 • zaškolení zaměstnanců pro běžné využívání aplikace

Zaregistrujte se a vyzkoušejte si systém

Potřebujete více informací. Volejte +420 602 179 310